Reguliere opleiding

 

Deze opleiding is bedoeld voor die kandidaten die het niet leuk vinden om huiswerk te krijgen.

De rij-instructeur is dan leidend. Daar is de reguliere rij-opleiding geschikt voor.

Aan het begin van de les zal de instructeur uitleg geven over het onderwerp van de les.
De vorige les wordt kort herhaald en men begint met het nieuwe onderwerp.
De instructeur zal daar waar nodig is een demonstratie verzorgen.

Deze opleiding bestaat uit een aantal specifieke gedeelte/lessen met specifieke onderwerpen.

  • Het 1e gedeelte richt zich op de bediening/beheersing van het voertuig.

  • Het 2e gedeelte richt zich op de verkeersdeelname in eenvouwdige verkeerssituaties.

  • Het 3e gedeelte richt zich op de verkeersdeelname in complexe verkeeerssituaties.

  • Het 4e gedeelte richt zich op de bijzondere verrichtingen.


Onderwerpen van het 4e gedeelte kunnen ook behandeld worden in het 1e t/m 3e gedeelte.

Aan het einde van de les volgt er een evaluatie.

Hier zal de instructeur aan de kandidaat vragen hoe de rijles is verlopen.
Vervolgens zal de instructeur zijn bevindingen vertellen.
Samen met de instructeur gaan ze na wat de kandidaat moet bestendigen en wat nog verbeterd dient te worden.