RIS opleiding

Deze rijopleiding is een andere manier van opleiden.
De kandidaat krijgt een praktijkboek
Dit is tevens zijn leskaart.
Doordat de kandidaat zich voorbereidt op de volgende les is er meer tijd voor de praktijk.

De Rijopleiding In Stappen bestaat uit 4 modules.
Iedere module bestaat uit een aantal scripts.
Ieder script bestaat uit een 3-tal fasen en een 8-tal stappen.

In onderstaand overzicht ziet u dat er eigenlijk 3 specifieke modules zijn en
dat de laatste module als een rode draad door alle modules loopt.

De 3 fasen en 8 stappen zien er als volgt uit:

 

Fase:1

Kennis maken met het script

 

Stap 1 

De instructeur geeft huiswerk voor de volgende

rijles

 

Stap 2 

Tijdens de rijles geeft de instructeur een demo

van het huiswerk

 

Stap 3

De kandidaat verteld wat de instructeur moet

doen wat de kandidaat geleerd heeft.

 

Fase:2

Het eigen maken van het script

 

 

Stap 4

Je voert het script uit met beperkte hulp

 

Stap 5

Je voert het script vrijwel zonder hulp uit

 

Stap 6

Je voert het script zelfstandig uit

 

 

Fase:3

Veralgemenisering van het script

 

Stap 7:

Kandidaat voert het script uit in gewijzigde

omstandigheden

 

Stap 8:

Kandidaat voert het script uit in steeds

wisselende omstandigheden

 

Aan het begin van de les geeft de kandidaat aan de instructeur welke stap hij/zij aan het eind van de les wil bereiken.
Samen met de instructeur proberen ze die stap dan ook te behalen.

Aan het einde van de les volgt een zelfreflectie van de kandidaat en kijkt hij/zij terug op de les een geeft aan welke stap hij/zij denkt bereikt te hebben.

Indien de instructeur het hier mee eens wordt dit verwerkt in het praktijkboek. de instructeur zal nieuw huiswerk opgeven.